Alguns dels continguts que es visualitzen en el web no són creats ni gestionats directament per 2gonama.Cat, un exemple d’això, són els mapes que apareixien tant en el moment de la publicació dels anuncis, com a l’hora d’accedir a la pàgina TOTS ELS ANUNCIS.

El contingut d’aquests mapes, a excepció de la informació referent als anuncis classificats, té origen a Google i al seu servidor d’aplicacions de mapes Google Maps, visualitzant-se aquests continguts al nostre web mitjançant un connector.

La llengua en la qual es presentin aquests continguts, malgrat la resta del web es visualitzi en català, dependrà de la llengua que des de Google es detecti al vostre navegador, no essent aquesta llengua el català, si no és aquesta la del vostre navegador.

Mapa per a Slider web

Per navegar(1) totalment en català, descarregueu-vos un dels següents navegadors en les seves respectives versions:


(1) Us animem a visitar la iniciativa Navega en Català promoguda per La Fundació puntCAT en aquesta mateixa línia.